CHỒNG CHỮ QUÝ CƯỚI VỢ TUỔI SỬU VÀ TUỔI DẦN

4.6/5 - (496 votes)

Chồng chữ Quý cưới vợ tuổi Sửu và tuổi Dần thì đẹp như mơ.
q2 Rất tốt cũng như trăng mùa thu tỏ rạng. Vợ chồng ăn ở hòa thuận, hạnh phúc. Sanh con trai gái đều đủ. Sau này, có người con sẽ phát đạt giàu sang.
Kể từ độ se tơ kết tóc,
Tình đôi ta êm ấm, mến thương.
Trăm năm vẹn đạo cang thường,
Dẫu thay mái tóc, dạ còn thương nhau.
Sống chung đến tuổi bạc đầu,
Trăng thu chung bóng, nắng xuân ấm lòng.

Leave a Reply