CHỒNG CHỮ TÂN CƯỚI VỢ TUỔI THÌN HAY TUỔI TỴ

4.8/5 - (149 votes)

Chồng chữ Tân cưới vợ tuổi Thìn hay tuổi Tỵ rất tốt, thật là nắng vàng lộng gió.
t4 Vợ chồng tình nồng thắm, hạnh phúc. Cung mạng tương sanh, vợ chồng làm ăn thịnh phát. Sanh con trai gái đầy đủ. Nhưng người chồng là người có học vấn thì sau này công danh rực rỡ. Vợ chồng chung sống đến già.

Tình nồng thắm do nơi nguyệt lão,
Sánh vai nhau trọn đạo vợ chồng.
Trăm năm một tấm lòng son,
Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc lòng.
Từ tuổi xanh cho đến niên cao,
Vợ chồng chung hưởng tuổi trời ấm no.

Leave a Reply