factory reset hp m404n, Cách đặt lại máy in HP m404n về trạng thái gốc như lúc mới mua?

5/5 - (464 votes)

 Làm thế nào để thiết lập lại máy in HP m404n về trạng thái ban đầu nhà máy?

factory reset hp m404n

Làm thế nào để thiết lập lại máy in HP m404n về trạng thái ban đầu nhà máy?

Để thiết lập lại máy in HP m404n về trạng thái ban đầu nhà máy, bạn cần thực hiện các bước sau:
1. Bỏ nguồn máy in bằng cách nhấn nút Power.
2. Đợi trong khoảng 10 giây để đảm bảo máy in tắt hoàn toàn.
3. Nhấn và giữ nút Resume/Hold until Override (Nút Tiếp tục/ Giữ cho đến khi Ghi đè) trong khi bạn bật máy in lại.
4. Tiếp tục nhấn và giữ nút này cho đến khi tất cả đèn LED trên máy in nhấp nháy.
5. Nhả nút Resume/Hold và máy in sẽ tự động khởi động lại và trở về trạng thái ban đầu nhà máy.

Lưu ý rằng việc đặt lại máy in sẽ xóa toàn bộ thông tin đã được lưu trữ trên máy in, bao gồm các cài đặt mạng và thông tin quản lý.
– Download factory reset hp m404n:

Liên hệ factory reset hp m404n

Cold Reset in less than 1 minute M401 M402 LCD Panel Models Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@360Grad Solutions
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 155729
Thời lượng video: 0:54
Mô tả chi tiết: Cold Reset HP LaserJet M401: 1. Turn the product off. 2. Perform one of the following steps: – LCD control panel models: 

Cách đặt lại máy in HP m404n về trạng thái gốc như lúc mới mua?

Để đặt lại máy in HP m404n về trạng thái gốc như lúc mới mua, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đảm bảo máy in đang hoạt động.
2. Truy cập vào menu cài đặt trên máy in bằng cách nhấn vào nút “Menu” trên bảng điều khiển.
3. Sử dụng các nút điều hướng để di chuyển và chọn “Cài đặt hệ thống”.
4. Tiếp theo, chọn “Cài đặt máy in” hoặc “Thông tin máy in”.
5. Tìm và chọn “Khôi phục cài đặt nhà sản xuất” hoặc “Khôi phục cài đặt gốc”.
6. Xác nhận yêu cầu đặt lại bằng cách nhấn vào nút Xác nhận hoặc OK.
7. Máy in sẽ tiến hành đặt lại về trạng thái như khi bạn mới mua nó. Quá trình này có thể mất một thời gian ngắn.
8. Sau khi hoàn tất, máy in sẽ tự động khởi động lại và trở về trạng thái gốc.

Lưu ý: Quá trình đặt lại sẽ xoá toàn bộ cài đặt và thông tin trên máy in, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu và lưu trữ các thông tin quan trọng trước khi tiến hành thao tác này.

| Bạn đang xem bài viết về: factory reset hp m404n

HP LaserJet Pro M404dn how to factory reset Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@AM IT Tech BD
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 28526
Thời lượng video: 2:19
Mô tả chi tiết: HP LaserJet Pro M404dn how to factory reset #hp LaserJet #hp inkjet #hp inktank #hp ScanJet #hp designjet #hp digital sender 

Thủ tục cần thực hiện để khôi phục cài đặt gốc cho máy in HP m404n là gì?

Thủ tục cần thực hiện để khôi phục cài đặt gốc cho máy in HP m404n bao gồm các bước sau:

1. Bấm và giữ nút “OK” và “X” cùng lúc trên bảng điều khiển máy in trong khoảng 5 giây.
2. Máy in sẽ khởi động lại và hiển thị màn hình “RESET MENU”.
3. Sử dụng các nút điều hướng để di chuyển đến “RESTORE FACTORY SETTINGS” (Khôi phục cài đặt gốc).
4. Nhấn nút “OK” để tiếp tục.
5. Máy in sẽ yêu cầu xác nhận thao tác, nhấn nút “OK” để xác nhận.
6. Máy in sẽ tiến hành khôi phục cài đặt gốc và sau đó tự động khởi động lại.

Lưu ý: Quá trình này sẽ xóa mọi cài đặt trước đó trên máy in và đưa nó trở về trạng thái ban đầu.

How to Restore the factory set defaults in Hp M402dn Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@Devan ICT
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 40868
Thời lượng video: 1:48
Mô tả chi tiết: reset hp printer to factory settings how to reset hp laserjet pro m402dn model printer HP LaserJet Pro – Restore the factory set 

Có cách nào để reset lại máy in HP m404n không?

Có, để reset lại máy in HP m404n, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Đảm bảo rằng máy in đã tắt.
2. Nhấn và giữ nút “Hủy bỏ” hoặc “Huỷ bỏ công việc” trên máy in trong khi bật lại máy in.
3. Tiếp tục giữ nút đó cho đến khi “ready” hoặc “sẵn sàng” hiển thị trên màn hình hiển thị.
4. Khi “ready” hiển thị trên màn hình, nhả nút “Hủy bỏ” hoặc “Huỷ bỏ công việc”.
5. Máy in sẽ tiến hành khôi phục lại cài đặt ban đầu.

Lưu ý rằng việc reset máy in sẽ xóa tất cả các cài đặt và dữ liệu đã lưu trên máy in.

How to reset MFG MODE HP LaserJet Pro M404dn M405 series Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@Khan Kheng how to
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 37428
Thời lượng video: 10:41
Mô tả chi tiết: How to reset MFG MODE HP LaserJet Pro M404 M405 series @howtofixprinter ,MFG MODE Reset for HP LaserJet M404 -405 

Bước làm thế nào để thiết lập lại máy in HP m404n như ban đầu?

Để thiết lập lại máy in HP m404n về trạng thái ban đầu, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Đảm bảo máy in đang trong trạng thái hoạt động.
2. Nhấn và giữ nút “Giảm thanh độ sáng màn hình” trên máy in cho đến khi các đèn báo trên màn hình hiển thị.
3. Nhấn nhanh nút “Hủy bỏ” hai lần.
4. Sử dụng nút “Giảm thanh độ sáng màn hình” để di chuyển giữa các tùy chọn, sau đó nhấn nút “Chấp nhận” để chọn tùy chọn mong muốn.
5. Tiếp tục thực hiện các bước di chuyển và chọn tùy chọn phù hợp cho việc khôi phục cài đặt gốc.
6. Khi đã chọn xong, nhấn nút “Chấp nhận” để thiết lập lại máy in về trạng thái ban đầu.

Lưu ý rằng việc thiết lập lại máy in sẽ xóa tất cả các cài đặt người dùng, bao gồm cả thông tin mạng và các tùy chọn cá nhân.

Restore Factory Defaults HP LaserJet Pro M404dw|| Factory reset Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@AM IT Tech BD
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 16954
Thời lượng video: 1:47
Mô tả chi tiết: Restore Factory Defaults HP LaserJet Pro M404dw Factory reset #hp LaserJet #hp inkjet #hp inktank #hp designjet 

Xem thêm: factory reset hp m404n Trên Google

HP LaserJet Pro M404dn how to factory reset – YouTube

HP LaserJet Pro M404dn how to factory reset #hp
Nguồn: youtube.com/watch?vOtcjuTSfGWY

Reset Factory Default, Reset Network Settings,Cold Reset HP Laserjet Pro M404dn printer

Reset Factory Default, Reset Network Settings,Cold Reset
Nguồn: youtube.com/watch?v61-CKiMort0

Solved: Cold reset a LaserJet Pro M404dn – HP Support Community – 7339008

From the control panel go to : setup menu>printer maintenance and then select either cold reset or factory reset. factory reset: resets any
Nguồn: h30434.www3.hp.com/t5/LaserJet-Printing/Cold-reset-a-LaserJet-Pro-M404dn/td-p/7339008

Hp Laserjet M404dn Reset Factory Reset Hard Reset – YouTube

Hp Laserjet M404dn Reset Factory Reset Hard Reset
Nguồn: youtube.com/watch?vs23rTuvz-rw

How to do a hard reset on HP LaserJet Pro M404n? – HardReset.info

Navigate to Restore Factory Defaults, and then press the OK Key. The printer automatically restarts, wait a moment.
Nguồn: hardreset.info/devices/hp/hp-laserjet-pro-m404n/

Làm thế nào để xóa tất cả các cài đặt và thiết lập trên máy in HP m404n?

Để xóa tất cả các cài đặt và thiết lập trên máy in HP m404n, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Tắt máy in.
2. Nhấn và giữ nút “Cancel” (Hủy bỏ) trên máy in.
3. Trong khi giữ nút “Cancel” (Hủy bỏ) được nhấn, bật máy in.
4. Tiếp tục giữ nút “Cancel” (Hủy bỏ) trong khoảng 10-15 giây cho đến khi màn hình hiển thị “Restoring Factory Defaults” (Khôi phục cài đặt nhà máy).
5. Khi máy in đã hoàn tất quá trình khôi phục, màn hình sẽ hiển thị “Ready” (Sẵn sàng).
6. Bạn có thể thả nút “Cancel” (Hủy bỏ) và máy in sẽ đã được xóa tất cả các cài đặt và thiết lập về trạng thái nhà máy.

Lưu ý rằng việc xóa tất cả các cài đặt và thiết lập sẽ làm mất mọi thông tin và cấu hình đã được lưu trữ trên máy in. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu hoặc ghi lại thông tin quan trọng trước khi thực hiện quá trình này.

Có cách nào để khôi phục máy in HP m404n về trạng thái cài đặt gốc không?

Để khôi phục máy in HP m404n về trạng thái cài đặt gốc, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Tắt máy in.
2. Nhấn và giữ nút (Button) “Giảm đèn” và nút (Button) “Hủy bỏ” cùng một lúc.
3. Bật máy in và tiếp tục giữ hai nút đó trong vòng 15 giây.
4. Máy in sẽ tự động khởi động lại và trở về trạng thái cài đặt gốc (factory reset).

Chú ý: Việc khôi phục máy in về trạng thái cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các thiết lập và tùy chỉnh đã cài đặt trước đó.

Cách thiết lập lại máy in HP m404n về cấu hình nhà máy là gì?

Để thiết lập lại máy in HP m404n về cấu hình nhà máy, bạn có thể thực hiện các bước sau:
1. Đảm bảo máy in đang hoạt động.
2. Nhấn nút Menu trên bảng điều khiển máy in.
3. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển đến mục “System Setup” (Thiết lập hệ thống) và sau đó nhấn nút OK.
4. Tiếp tục di chuyển đến mục “Restore Factory Settings” (Khôi phục cài đặt nhà máy) và nhấn nút OK.
5. Máy in sẽ yêu cầu bạn xác nhận quá trình khôi phục cài đặt nhà máy. Sử dụng nút mũi tên để di chuyển đến mục “Yes” (Có) và nhấn nút OK.
6. Quá trình khôi phục cài đặt nhà máy sẽ bắt đầu và máy in sẽ tự động khởi động lại sau khi hoàn tất.
7. Sau khi khởi động lại, máy in sẽ được thiết lập lại với cấu hình nhà máy mặc định.

Lưu ý: Quá trình này có thể xóa mọi cài đặt cá nhân và cấu hình đã được bạn đặt trước đó.

Làm thế nào để thực hiện reset cài đặt gốc trên máy in HP m404n?

Để thực hiện reset cài đặt gốc trên máy in HP m404n, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Tắt máy in và chờ khoảng 10 giây.
2. Nhấn và giữ nút “Go” (nút tiếp tục/hoạt động) trên bảng điều khiển máy in.
3. Bạn tiếp tục giữ nút “Go” và nhấn nút nguồn để bật máy in.
4. Tiếp tục giữ nút “Go” trong khoảng 5-10 giây hoặc cho đến khi đèn led nháy màu xanh.
5. Khi đèn led nháy xanh, bạn có thể thả nút “Go”.
6. Máy in sẽ tiến hành reset cài đặt gốc và sau khi hoàn tất, sẽ tự động khởi động lại.

Lưu ý: Quá trình reset cài đặt gốc có thể xóa tất cả các cài đặt và thông tin cá nhân lưu trên máy in, nên hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện reset.

Bước làm nào để xóa tất cả thông tin cấu hình và đặt lại HP m404n như máy mới?

Để xóa tất cả thông tin cấu hình và đặt lại máy in HP m404n như máy mới, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Tắt máy in.
2. Nhấn và giữ nút “Cancel” (Huỷ bỏ) và nút “Wireless” (Không dây) cùng một lúc, sau đó nhấn nút nguồn để bật máy in lên.
3. Khi đèn nháy màu xanh trên màn hình máy in, nhả nút “Cancel” (Huỷ bỏ) và nút “Wireless” (Không dây).
4. Chờ máy in khởi động lại. Đèn LED trên màn hình sẽ chuyển qua các tùy chọn menu.
5. Nhấn nhanh nút “Cancel” (Huỷ bỏ) nhiều lần cho đến khi bạn nhìn thấy tùy chọn “Cold Reset” (Đặt lại lạnh). Sau đó nhấn nút “OK”.
6. Máy in sẽ bắt đầu thực hiện việc đặt lại cấu hình và quay về trạng thái như máy in mới.

Thủ tục cần thực hiện để khôi phục cài đặt gốc cho máy in HP m404n là gì?

Zalo: 0915589236
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *