IC 4G16 Canon G1000 series/G2000 series/G3000 series

4.9/5 - (377 votes)

‘- IC 4G16 là tên thường gọi kỹ thuật của EEPROM 4G16 54363.

EEPROM 4G16 pic 1

– Trường hợp máy in Canon G1000 series/G2000 series/G3000 series bị block service mode (không đăng nhập được vào service mode) là do EEPROM 4G16 đã bị block.
– Nguyên nhân bị khóa đăng nhập Service mode: chạy không đúng phần mềm reset dành cho máy in, nạp đi nạp lại nhiều lần EEPROM 4G16…
– Khi đăng nhập vào service mode thì tín hiệu đèn sẽ phải như video dưới đây.

– Nếu tín hiệu đèn led không giống như trong video thì máy in của bạn đã bị block service mode và không thể reset được bằng phần mềm. Trong trường hợp này phải thay thế con EEPROM 4G16 thì máy in mới có thể hoạt động tiếp được.
– Hình ảnh chíp nhớ 4G16 của máy in Canon G1000 series/G2000 series/G3000 series
EEPROM 4G16 pic 2

– Liên hệ mua chip nhớ 4G16 54363 : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *