CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI DẬU VÀ TUỔI TUẤT

Chồng chữ Bính cưới vợ tuổi Dậu và tuổi Tuất thì vợ chồng nếm đủ cay đắng mùi đời.
b3
Vợ chồng như chim ém lạc bầy. Đường công danh trắc trở. Cảnh gia đình suy sụp. Không sanh được con trai, vợ chồng buồn phiền, anh em lãnh đạm. Phải ăn ở có tâm có đức mới khá.
Cảnh hiu quạnh, vợ chồng than thở,
Buổi cơ hàn như lúc sum vinh.
Âu là cũng nợ ba sinh,
Lúc vinh, cơn nhục như hình Nam kha.
Mạng đã thế, ta đành chịu vậy,
Tình đôi ta trước cũng như sau,
Yêu nhau phải chịu chua cay cuộc đời.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top