Sử dụng code php để post bài tự động lên Blogspot

– Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu cấu trúc bài viết của Blogspot, khi nắm được cấu trúc bài viết của Blogspot thì chúng ta hoàn toàn có thể lập lịch post bài(ngẫu nhiên theo giờ, theo ngày…) cho Blogspot mà không phải tùy chỉnh từng post.


– Để đáp ứng được công việc này chúng ta nên tham khảo code PHP dưới đây để tự build cho mình một tool phù hợp để làm auto post bài theo từng giờ cho Blogspot của mình.

<?php session_start();
$email = [email protected];
$pass = “password”;
$blogID= urlencode(“blogger_id”); // like 6304924319904337556

// Do Not Modify Below Code
if(!isset($_SESSION[‘sessionToken’])) {

$ch = curl_init(“https://www.google.com/accounts/ClientLogin?Email=$email&Passwd=$pass&service=blogger&accountType=GOOGLE”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION ,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER ,1);
$result = curl_exec($ch);
$resultArray = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
$arr = explode(“=”,$result);
$token = $arr[3];
$_SESSION[‘sessionToken’] = $token;
}

$entry = “<entry xmlns=’http://www.w3.org/2005/Atom’>

<title type=’text’>Title of blog post </title>

<content type=’xhtml’>

This is testing contnetto post in blog post.

</content>

</entry>”;

$len = strlen($entry);

$headers = array(“Content-type: application/atom+xml”,“Content-Length: {$len},“Authorization: GoogleLogin auth={$_SESSION[‘sessionToken’]},$entry);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “https://www.blogger.com/feeds/$blogID/posts/default”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 4);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
$result = curl_exec($ch);
$ERROR_CODE = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);

echo ‘<pre>’;
print_r($headers);
var_dump($result);
print_r($ERROR_CODE);
exit;

?>

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

One comment

  1. cho mình hỏi cái này dùng như thế nào? mình thấy toàn bị lỗi, hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.