CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI MÙI

4.7/5 - (171 votes)

Chồng chữ Bính mà cưới vợ tuổi Mùi thì vợ chồng giận rồi lại thương.
b2
Vợ chồng chung sống hạnh phúc, con cái đề huề, như cây gặp đất tốt nảy chồi. Làm ăn thạnh phát, của cải sung túc. Vợ chồng thường tranh cãi, nhưng vẫn chung sống đến già.
Lòng son để nhóm lửa phiền,
Giọt châu lã chã để hoen má hồng.
Số trời định thường hay tranh cãi,
Hết giận rồi càng lại yêu nhau.
Khi vui kể hết đuôi đầu,
Khi buồn thì lại cau mày cắn răng.
Nhưng rốt cuộc sống dai trăm tuổi,
Có căn cơ con cái đủ đông.
Yêu nhau nên phải chiều lòng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *