CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI TÝ

4.8/5 - (146 votes)

Chồng chữ Bính cưới vợ tuổi Tý: lứa đôi dang dở ngậm ngùi tuổi xanh do thiên định kì số.
B1
Vợ chồng chung sống hạnh phúc. Ăn ở mặc dù có con cái đề huề và vợ chồng yêu thương nồng nàn, nhưng người vợ sẽ chết trước.
Niềm tâm sự đầy vơi nhỏ lệ!
Đời trăm năm những ngỡ toại lòng.
Thời gian để hận khó nguôi,
Lứa đôi dang dỡ ngậm ngùi tuổi xanh!
Muốn sang thế giới vô hình,
Nước non cõi ấy gặp người bạn xưa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *