Error establishing a database connection WordPress

4.8/5 - (644 votes)

‘- WordPress là CMS được rất nhiều người sử dụng để là Mini Blog vào thời điểm hiện nay bởi tính dễ sử dụng và phổ biến của CMS này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng WordPress chúng ta thường xuyên gặp phải lỗi :

Error establishing a database connection
– Hình ảnh mô tả lỗi Error establishing a database connection:
Error establishing a database connection
– Lỗi này rất khó chịu, làm chúng ta phải reload lại trang web hoặc phải reboot lại VPS hoặc Server.
– Lỗi này phát sinh do kết nối tới database server không hoạt động tốt hoặc quá trình kết nối giữa các table trong 1 database không được tối ưu (thường là do các table không được optimized).

Cách sửa lỗi Error establishing a database connection ở WordPress

1. Kiểm tra lại các thông số ở file wp-config.php

define('DB_NAME', 'database-name');

define(‘DB_USER’, ‘database-username’);

define(‘DB_PASSWORD’, ‘database-password’);

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
– Ở một số hosting như Godaddy hoặc Host Gato thì chúng ta nên lưu ý dòng:
define('DB_HOST', 'localhost')
Các loại hosting của các nhà cung cấp ở trên thường có thông số “localhost” là khác nhau, do vậy chúng ta phải điền cho phù hợp.

2. Repaire và Optimize table trong database

– Thêm dòng sau vào file wp-config.php và save lại:
define('WP_ALLOW_REPAIR', true);
– Sau đó truy cập theo đường dẫn (đã đăng nhập vào tài khoản admin) :
http://www.yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php
Với yoursite.com là tên domain của bạn.
– Nếu làm đúng các bước trên, chúng ta sẽ thấy kết quả như hình dưới, sau đó chọn repaire database hoặc optimized database :
Fix Error establishing a database connection
– Kết thúc quá trình sửa và tối ưu các table trong database, chúng ta nên xóa trong file wp-config.php dòng:
define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *