NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM VỀ THANH LONG, BẠCH HỔ

4.3/5 - (775 votes)

Thanh Long,  Bạch Hổ tuy khác biệt nhau nhưng lại tác động tương hỗ  cho nhau . Nếu cả 2 như đan kết cho nhau là tốt . Một chỗ đất tốt ( như khu vườn chẳng hạn ) có đủ Thanh Long, Bạch Hổ châu hầu mới tốt . Một cái nhà trơ trọi giữa bãi đất trắng bao la thì cô đơn tẻ lạnh, chẳng có tả hữu bảo vệ thì khó mà vững mạnh .
Đôi khi tay Long , tay Hổ bọc ra sau tạo thế Huyền Vũ thì lại càng hay . Nếu nhà có hai dãy nhà hoặc cao ốc hai bên thì dãy phía trái ( Thanh Long ) dài hơn mới tốt . Nếu bị đứt khúc thì đó là tượng bất hòa , chia rẽ.
Phần đầu của Thanh Long nhọn, Bạch Hổ tròn thì tốt . Nếu Bạch Hổ nhọn thì đàn bà , con cái trong nhà ấy hay bị khắc kỵ chồng con . Bạch Hổ nên uốn cong chứ đừng thẳng .

thanh long bach ho

thanh long, bach ho 2
Hai nhánh Thanh Long cân phân như ôm vòng vào trong là tốt . Nếu nhánh Thanh Long dài hơn thì tốt . Nếu Thanh Long như đâm vào Bạch Hổ thì con gái trong nhà ấy hay đau ốm, bệnh tật.

thanh long, bach ho 3
ho 1
thanh long bach ho 7
thanh long, bach ho 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *