THÔNG BÁO PHÁP LUẬT TRÊN WEBSITE NGUYENDANGMIEN.COM

4.9/5 - (299 votes)

Nội quy này điều chỉnh các vấn đề chính của cửa hàng NGUYENDANGMIEN.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cửa hàng là doanh nghiệp thương mại hạch toán đầy đủ (là của tư nhân).

2. Nhiệm vụ chính của cửa hàng là thực hiện bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên phạm vi rộng theo cơ cấu (loại) sản phẩm của cửa hàng.

3. Hồ sơ sản phẩm (loại) của cửa hàng NGUYENDANGMIEN được ban lãnh đạo công ty xác định theo quy trình đã thiết lập trên cơ sở quyết định tập thể đã thông qua, có tính đến việc đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu của người dân trong hàng chuyên dụng.

4. Ban quản lý cửa hàng cố gắng cung cấp văn hóa phục vụ cao cho khách hàng với thời gian mua sắm ít nhất. Việc đưa công nghệ hiện đại vào hoạt động cũng góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ do cửa hàng NGUYENDANGMIEN cung cấp, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất cho công ty NGUYENDANGMIEN.

5. Giờ làm việc của cửa hàng – suốt ngày đêm. Những thứ kia. đơn đặt hàng được chấp nhận suốt ngày đêm và 7 ngày một tuần không có ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng được xử lý và gửi cho người mua độc quyền trong giờ làm việc – từ 9:00 đến 18:00. Điều này cũng áp dụng cho hàng hóa ảo.

6. Cửa hàng trực tuyến NGUYENDANGMIEN là nơi ký kết thỏa thuận giữa người bán và người mua bằng cách đặt hàng của người mua (địa chỉ thực tế của việc mua hàng là địa chỉ của người mua được chỉ định trong cửa hàng trực tuyến khi đăng ký).
2. Thuật ngữ và định nghĩa:

Thuật ngữ “Người bán” có nghĩa là NGUYENDANGMIEN. Người mua có nghĩa là bất kỳ người dùng nào đã đăng ký trong cửa hàng có ý định mua hoặc mua hoặc sử dụng hàng hóa cho nhu cầu cá nhân, cũng như cho các hoạt động kinh doanh (mua bán buôn). Sản phẩm là mọi thứ được cung cấp trên các trang của trang web, trong cửa hàng.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Liên quan đến những điều đã nói ở trên, hãy đọc kỹ nội dung của Ưu đãi này và nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Ưu đãi, Người bán mời bạn từ chối hàng hóa, hãy sử dụng Dịch vụ.

Việc chấp nhận Ưu đãi là nhấn nút hoặc đánh dấu hoặc một cách khác để chấp nhận các điều khoản (thỏa thuận với các điều khoản) của Ưu đãi và thanh toán sau đó cho Hàng hóa, Dịch vụ của Người bán.

Nói cách khác, tài liệu này là một thỏa thuận miệng được tự động ký kết với bạn sau khi bạn đồng ý với các điều khoản trong quá trình đăng ký hoặc đặt hàng. Và sau khi thực hiện thanh toán, tất cả các điều khoản của hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Các thay đổi hoặc bổ sung đối với Ưu đãi này chỉ có thể thực hiện được khi ký kết Thỏa thuận bằng văn bản. Trong trường hợp này, Ưu đãi là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận bằng văn bản tương ứng.

Nhấn nút hoặc đánh dấu hoặc cách thức khác để chấp nhận các điều khoản (thỏa thuận với các điều khoản) của Ưu đãi có nghĩa là sự đồng ý của Người mua (nếu là cá nhân) hoặc cá nhân – đại diện của Người mua (sau đây gọi là điều khoản này). của Ưu đãi – đối tượng của dữ liệu cá nhân), để xử lý Người bán dữ liệu cá nhân của mình để có thể thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này, khả năng thực hiện các thỏa thuận chung, cũng như nhận hóa đơn, hành vi và các tài liệu khác .

1. Đối tượng chào hàng
1.1. Theo Ưu đãi này, Người bán cung cấp Hàng hóa, Dịch vụ theo yêu cầu của Người mua theo các điều khoản của Ưu đãi này với mức giá hiện tại (sau đây gọi là “Giá”) của Người bán. Mô tả về Hàng hóa, Dịch vụ, danh sách của chúng, thông tin về Giá có thể được tìm thấy trên Trang web chính thức của Người bán – https://NGUYENDANGMIEN.COM/, hoặc được tính toán và chỉ định bổ sung trước khi bán Hàng hóa, quy định của Dịch vụ bằng cách gửi hóa đơn tương ứng cho Người mua. Một bản sao của hóa đơn có sẵn ngay sau khi tính toán chi phí được thực hiện trong tài khoản cá nhân của Người mua (Giỏ hàng) trên trang web của Người bán. Trang web của Người bán, ngoại trừ tài khoản cá nhân của người dùng (Giỏ hàng – khu vực được bảo vệ), là tài nguyên công cộng, tức là tài nguyên mà tất cả người dùng Internet có quyền truy cập 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
1.2. Khi chấp nhận các điều khoản của Ưu đãi, Người mua cam kết thanh toán cho Hàng hóa, Dịch vụ do mình lựa chọn theo Giá ghi trên Trang web chính thức của Người bán hoặc theo hóa đơn.
1.3. Ưu đãi là một tài liệu chính thức và có hiệu lực pháp lý phù hợp và được công bố trên trang web chính thức của công ty NGUYENDANGMIEN – https://NGUYENDANGMIEN.COM.
1.4. Người mua đồng ý rằng tất cả các tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến Ưu đãi này sẽ được giải quyết theo phương thức hợp đồng và tuân theo Pháp luật Việt Nam.

Tóm lại: Chúng tôi cung cấp cho bạn hàng hóa và dịch vụ với giá ghi trên trang web hoặc theo hóa đơn. Hóa đơn và đơn đặt hàng của bạn luôn có sẵn trong tài khoản cá nhân của bạn (Giỏ hàng. Truy cập sau khi được ủy quyền trên trang web) và bạn đồng ý thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ sau khi đặt hàng.
2. Quyền và Nghĩa vụ của các bên

2.1. Nghĩa vụ của Bên bán:
2.1.1. cung cấp kịp thời Hàng hóa và cung cấp Dịch vụ tuân thủ các điều khoản của Ưu đãi này;
2.1.2. không phổ biến thông tin nhận được từ Người mua hoặc các nguồn khác ngoài các điều khoản của Ưu đãi này, trong quá trình Người bán thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Ưu đãi này, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;
2.1.3. thông báo ngay cho Bên mua về sự khác biệt của tài liệu do mình cung cấp với yêu cầu của Bên bán hoặc pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp này, thời hạn giao hàng hoặc việc thực hiện Dịch vụ có thể bị hoãn lại trong khoảng thời gian thích hợp mà Khách hàng đã cung cấp các chỉnh sửa có liên quan cho Người bán;

Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và dịch vụ đúng thời hạn và chất lượng cao, không chuyển thông tin bí mật của bạn cho bất kỳ ai.

2.2. Nghĩa vụ của Bên Mua:
2.2.1 Người bán có quyền nhận thông tin cần thiết để cung cấp Dịch vụ một cách kịp thời.
2.2.2. Người mua có quyền thông báo cho Người bán về những khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình bán Hàng hóa, cung cấp Dịch vụ.
2.2.3. Người bán có quyền tạm dừng việc thực hiện Dịch vụ với thông báo đồng thời cho Người mua nếu Người mua không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận và nghĩa vụ nào được quy định khi ký kết Ưu đãi này (hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào khác với Người mua) hoặc trong quá trình thực hiện. thực hiện, cả bằng văn bản và bằng lời nói; việc Người mua tạo ra vì bất kỳ lý do nào về điều kiện, cả về kỹ thuật và kinh tế, ngăn cản việc hoàn thành bình thường Ưu đãi này; không cung cấp cho Người mua bất kỳ tài liệu nào được chỉ định trong phần kết luận của Ưu đãi này; thanh toán không kịp thời hoặc không đầy đủ cho Dịch vụ. Trong các đoạn trên, nếu các lý do khiến Ưu đãi bị tạm dừng không được loại bỏ, thì Ưu đãi có thể bị hỏng (do lỗi của Người mua). Trong trường hợp này, kết quả của công việc được thực hiện không được chuyển cho Người mua. Việc nối lại bán hàng, Dịch vụ chỉ được thực hiện sau khi Người mua đã loại bỏ các lý do dẫn đến việc tạm dừng Dịch vụ. Khoảng thời gian bán hoặc thực hiện Dịch vụ sẽ tự động được gia hạn cho thời gian ngừng hoạt động.

Nếu bạn nhận thấy rằng chúng tôi đang làm sai điều gì đó, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết về điều đó. Đổi lại, chúng tôi cũng sẽ không im lặng nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi điều gì đó hoặc làm điều gì đó. Nhưng chúng tôi và bạn phải hiểu rằng nếu chúng tôi không loại bỏ tất cả các vấn đề được tìm thấy càng sớm càng tốt, đơn đặt hàng có thể mất nhiều thời gian hơn.

3. Trách nhiệm của các Bên
3.1. Người bán trong mọi trường hợp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với:
– bất kỳ hành động/không hành động nào là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của hành động/không hành động của bất kỳ bên thứ ba nào;
– mọi tổn thất gián tiếp và/hoặc lợi nhuận bị mất của Người mua và/hoặc bên thứ ba, bất kể Người bán có thể thấy trước khả năng xảy ra những tổn thất đó hay không;
– việc Người mua sử dụng (không thể sử dụng) và bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng (không thể sử dụng) hình thức thanh toán do Người mua chọn cho Dịch vụ theo Ưu đãi này.
– tăng thời hạn thực hiện bán hàng, Dịch vụ, trong trường hợp dịch vụ công không thể hoạt động.
3.2. Trong trường hợp một trong các Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo Ưu đãi này, Các Bên phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phải chịu bất kỳ thiệt hại do hậu quả nào hoặc lợi nhuận bị mất. Ngoài ra, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu các cơ quan chính phủ chậm chạp.

3.3. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, việc áp dụng hình phạt của bên thứ ba và/hoặc cơ quan quản lý liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ theo Ưu đãi này, Người mua sẽ xem xét và giải quyết các vấn đề này một cách độc lập, không liên quan đến Người bán và cũng cam kết sẽ ngay lập tức bồi thường đầy đủ cho Người Bán. – mọi tổn thất, chi phí, kể cả tiền phạt, phát sinh do vi phạm các quyền, bảo đảm trên, v.v.

3.4. Người bán không chịu trách nhiệm về các hành động (hoặc không hành động), cũng như các quyết định của nhà nước và các cơ quan khác liên quan đến việc thực hiện Ưu đãi này.

3.5. Người bán không chịu trách nhiệm về việc tăng thời gian Bán hàng hoặc hiệu suất của Dịch vụ, trong trường hợp công việc của nhà nước và các cơ quan khác liên quan đến việc thực hiện Ưu đãi này không thể hoạt động.

3.6. Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, bao gồm cả trách nhiệm về nội dung của Ứng Dụng.

3.7. Nếu Người mua vi phạm các điều khoản của Ưu đãi, Người bán có quyền tạm dừng việc bán Hàng hóa hoặc cung cấp Dịch vụ cho đến khi Người mua loại bỏ các hành vi vi phạm và/hoặc chấm dứt Ưu đãi bằng thông báo gửi cho Người mua qua email của Người mua địa chỉ được chỉ định khi gửi Ứng dụng.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng, chúng tôi có thể đình chỉ việc bán hàng hóa hoặc t

8. Bất khả kháng
8.1. Người bán và Người mua được giải phóng khỏi việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của họ theo Ưu đãi hiện tại, nếu việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng đó là hậu quả của các trường hợp bất khả kháng phát sinh sau khi kết thúc Ưu đãi hiện tại có tính chất bất thường, và rằng Người bán và Người mua không thể thấy trước hoặc khắc phục bằng các phương tiện được áp dụng. Các trường hợp đó bao gồm: lũ lụt, hỏa hoạn, động đất và các hiện tượng tự nhiên khác, cũng như chiến tranh, chiến sự, đình công, hành động hoặc hành động của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan nhà nước và bất kỳ trường hợp tương tự nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên.

8.2. Nếu trường hợp bất khả kháng kéo dài hơn 3 tháng, một trong hai Bên có quyền chấm dứt Ưu đãi này.

9. Các điều kiện khác
9.1. Việc chào bán, giao kết và thực hiện chào hàng được quy định theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tất cả các vấn đề không được điều chỉnh bởi Chào hàng hoặc không được điều chỉnh đầy đủ đều được điều chỉnh theo luật nội dung của Việt Nam. Trong trường hợp có bất đồng giữa Bên Mua và Bên Bán liên quan đến Ưu Đãi mà không thể giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên thì sẽ được giải quyết theo cách thức được pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định.

9.2. Ưu đãi là một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Người bán và Người mua. Người bán không chịu bất kỳ điều kiện và nghĩa vụ nào liên quan đến đối tượng của Ưu đãi, ngoại trừ những điều kiện được chỉ định trong Ưu đãi và Ứng dụng đã được xác nhận, chi phối việc thực hiện Ưu đãi, trừ khi các điều kiện hoặc nghĩa vụ đó được ấn định bằng văn bản và được ký bởi người bán và người mua. Trong trường hợp bất kỳ điều kiện nào của Ứng dụng hoặc Ứng dụng mâu thuẫn với các điều khoản của Ưu đãi, các điều khoản của Ưu đãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.3. Nếu bất kỳ điều kiện nào của Ưu đãi được công nhận là không hợp lệ hoặc bất hợp pháp hoặc không thể có hiệu lực theo luật hiện hành, thì điều khoản đó phải được tách khỏi Ưu đãi và thay thế bằng một điều khoản mới phù hợp nhất với mục đích ban đầu có trong đó trong Ưu đãi, trong khi các điều khoản còn lại của Ưu đãi không thay đổi và vẫn có hiệu lực.

* đề nghị công khai – một nghĩa vụ đã được thực hiện công khai (trên một trang web, trên một tờ báo hoặc tài liệu khác mà nhiều người có thể nhìn thấy). Nghĩa vụ là hợp pháp và phải được thực hiện. Việc không tuân thủ các nghĩa vụ theo Ưu đãi có hậu quả pháp lý.

* hàng hóa ảo – các chương trình, phần sụn (phần sụn), mã và khóa kích hoạt cho các chương trình, chip, v.v., hàng hóa được tải xuống từ trang web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *