ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRÊN WEBSITE NGUYENDANGMIEN.COM

4.5/5 - (187 votes)

Điều khoản và điều kiện sử dụng

1. Phương thức đặt mua hàng hóa, dịch vụ
1.1 Qua “Add To Cart”
Đặt sản phẩm vào giỏ và làm thủ tục thanh toán bằng cách điền vào các trường bắt buộc của biểu mẫu, chọn Phương thức giao hàng và Phương thức thanh toán. Gửi ứng dụng của bạn.

1.2. Qua email
Gửi tin nhắn của bạn qua e-mail: gửi yêu cầu dưới mọi hình thức tới [email protected]
1.3. Bằng điện thoại
Bạn có thể đặt hàng hoặc điền đơn qua số +84 (965) 806 235 từ 10:00-18:00 bảy ngày trong tuần.

2. Thời gian giao hàng
Nếu bạn đã đặt hàng qua “Giỏ hàng” nguyendangmien.com hoặc qua Email, người quản lý sẽ liên hệ với bạn trong ngày làm việc để thảo luận về cách thức và thời gian thuận tiện nhất để giao hàng, chỉ định địa chỉ và phương thức thanh toán.

Nếu bạn đặt hàng vào cuối tuần hoặc ngày lễ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn vào ngày làm việc đầu tiên sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *